Başkanın Mesajı

Sevgili Gençler

İstikbâlimizi imâr etmek ve bu imârı muhâfaza etmek için koşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü istikbâlin emek harcanmadan meydana getirilemeyeceğini biliyoruz. Geçmişimiz çalışanların anılarıyla doludur.