İnsan Hakları Başkanlığı

 

Başkan

 

Görev Tanımı

Temel Fonksiyonu

Teşkilat üyelerinin hukuki ve insani haklarını öğretmek ve korumak.

Görev ve Sorumlulukları

İnsan hakları üzerine eğitimler hazırlar. İlçede ve mahallelerde parti teşkilatlarının bilinçlenmesine ve haklarını öğrenmesine ön ayak olur. İnsan hakları ile ilgili kamuoyuna yönelik programlar düzenler.

Duyuru ve Haberler