Sosyal Politikalar Başkanlığı

 

Başkan

 

Görev Tanımı

Temel Fonksiyonu

Ülke insanın sosyal yaşamını ilgilendiren konularda sosyal politikalar geliştirerek bu konudaki faaliyetleri düzenler.

Görev ve Sorumlulukları

Parti üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi sosyal özelliklerin yüceltilmesini sağlar. Yardımlaşmayı temin eder. Ülke insanın sosyal yaşamını ilgilendiren sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf sanatkar, sağlık çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirir. Etkinlikler düzenler. Sosyal politika alanındaki sivil toplum kuruluşları ile diyologlar kurar, birlikte çalışmalar yapar.

Duyuru ve Haberler