Tanıtım ve Medya Başkanlığı

 

Başkan

 

Görev Tanımı

Temel Fonksiyonu

Parti görüş ve faaliyetlerini medya yoluyla tüm dünyaya duyurmak.

Görev ve Sorumlulukları

İlçe ile bağlı teşkilatlar arasında temel iletişimin sağlanmasına dönük çalışmalar yapar. Teşkilatlar arası iletişim için gerekli yazılı, görsel ve elektronik iletişim araçlarının üretim ve koordinasyonunu sağlar.

Kamuoyunda teşkilatımızla ilgili kanaat oluşturma ve bilgilendirme merkezli çalışmalar gerçekleştirir. Medya ve diğer tanıtım araçları vasıtasıyla teşkilatımız temel prensiplerine uygun araç ve gereçleri kullanır ve koordinasyonu sağlar. Medya-teşkilat ilişkilerini sağlar. Partinin tüzük ve programı çerçevesinde medya ve tanıtım stratejilerini belirler, uygular ve yönlendirir. Teşkilatlarının bu alanda ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanı temin eder.

Duyuru ve Haberler