Teşkilat Başkanlığı

 

Başkan

 

Görev Tanımı

Temel Fonksiyonu

Partinin ilçe genelindeki tüm teşkilatlarının kurulmasını sağlayarak bu teşkilatların çalışmalarını kontrol etmek.

Görev ve Sorumlulukları

İlçede mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar bütün teşkilatın kurulmasını ve modele uygun çalışmasını sağlar. İlçe kongrelerinin süresi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını takip eder. Teşkilatın eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar. Köy, mahalle ve sandık bölgelerinde oluşturulacak yönetimlerin çalışmalarını kontrol eder. Teşkilatın haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantıların muntazam olarak yapılıp yapılmadığını dikkatle takip eder, yönetir.

Duyuru ve Haberler