Tek Adam Rejimi mi Geliyor?

Tek Adam Rejimi mi Geliyor?

İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Markar Eseyan'a sorduk.