Madde 1

Madde 1

Anayasanın 9. Maddesi devletin üç temel gücünden yargı gücünü Türk milleti adına bağımsız mahkemelere tanımış, bu maddeye bağımsızlığın yanı sıra ‘tarafsızlık’ ilkesi eklenerek hukuk devleti olma niteliği güçlendirilmiştir.

İşin aslı;

Anayasanın 9. Maddesi devletin üç temel gücünden yargı gücünü Türk milleti adına bağımsız mahkemelere tanımış, bu maddeye bağımsızlığın yanı sıra ‘tarafsızlık’ ilkesi eklenerek hukuk devleti olma niteliği güçlendirilmiştir.

Maddenin tam metni;

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Maddenin öncesi ve sonrası;