Madde 13

Madde 13

Askerî mahkemeler kaldırılarak yargı içerisindeki çifte standartlı duruma son verilmiş ve yargı tamamen sivilleştirilmiştir. Savaş halindeyse, asker kişilerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara yönelik, askerî mahkemeler kurulabilir.

Askerî mahkemelerde görev alan asker3i hakim ve savcılar dilerlerse HSK tarafından sivil mahkemelere atanabilirler; yâhut ilgili kişiler, askerî birliklerde rütbelerince verilecek görevlere geçiş yapabilirler.

İşin aslı;

Askerî mahkemeler kaldırılarak yargı içerisindeki çifte standartlı duruma son verilmiş ve yargı tamamen sivilleştirilmiştir. Savaş halindeyse, asker kişilerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara yönelik, askerî mahkemeler kurulabilir.

Askerî mahkemelerde görev alan asker3i hakim ve savcılar dilerlerse HSK tarafından sivil mahkemelere atanabilirler; yâhut ilgili kişiler, askerî birliklerde rütbelerince verilecek görevlere geçiş yapabilirler.

Kısa Kısa;

  • Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor.
  • Sadece disiplin mahkemelerine izin verilyor.
  • Yargıda birlik geliyor.
  • Asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor.
  • Vatandaşlarımızın hepsi aynı yargı kurumlarına tabi oluyor.
  • Askeri mahkemeler kalktığı için Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17’den 15’e düşüyor.
Maddenin tam metni;

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

Maddenin öncesi ve sonrası;