Madde 2

Madde 2

Dünyadaki parlementolarda ortalama her 50.000 kişi için bir temsîlci bulunmaktayken ülkemizde ortalama 150.000 kişiyi bir milletvekili temsîl etmektedir. Parlementonun güçlendirildiği yeni sistemde temsiliyetin de güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuc olarak nüfus artışına orantılı olarak milletvekîli sayısı 50 kişi daha artırılmıştır.

İşin aslı;

Dünyadaki parlementolarda ortalama her 50.000 kişi için bir temsîlci bulunmaktayken ülkemizde ortalama 150.000 kişiyi bir milletvekili temsîl etmektedir. Parlementonun güçlendirildiği yeni sistemde temsiliyetin de güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuc olarak nüfus artışına orantılı olarak milletvekîli sayısı 50 kişi daha artırılmıştır.

Dönemlere göre milletvekîli sayıları;

1920- 437 milletvekili; nüfus: 10 milyon
1923- 335 milletvekili; nüfus: 10 milyon
1931- 317 milletvekili; nüfus: 15 milyon
1935- 399 milletvekili; nüfus: 16 milyon
1939- 429 milletvekili; nüfus: 17 milyon
1943- 455 milletvekili; nüfus: 18 milyon
1946- 465 milletvekili; nüfus: 19 milyon
1950- 487 milletvekili; nüfus: 20 milyon
1954- 541 milletvekili; nüfus: 24 milyon
1957- 610 milletvekili; nüfus: 25 milyon
1960- 638 milletvekili; nüfus: 27 milyon
1966- 634 milletvekili; nüfus: 31 milyon
1973- 655 milletvekili; nüfus: 38 milyon
1983- 399 milletvekili; nüfus: 47 milyon
1987- 450 milletvekili; nüfus: 52 milyon
1995- 550 milletvekili; nüfus: 61milyon
2015- 550 milletvekili; nüfus: 78 milyon

Şuânda nüfus: 80 milyon, 2019 yılında öngörülen sayı 600 milletvekîli; tahmini nüfus: 82 milyon

Not: Bütün dönemler yazı kabarmasın diye yazılmamıştır. 1961'de ilk kez milletvekili sayısı 450'yle sabitlenmiştir; ancak çift meclis oluşmuştur. 1983e kadarki sayılar çift meclisin toplam vekil sayılarıdır. 1983'te milletvekîli sayısı 400'le sâbitlenmiştir. 1987'de 450'ye çıkarılmış, 1995'te 550'yle sabitlenmiştir. 1927den önceki nüfus sayıları tahminidir. 1927'den sonraki tüm nüfus sayıları resmî sayılara göre artışlar hesaplanarak verilmiştir.

Kısa Kısa;

  • Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor.
  • Temsiliyet genişliyor
  • Artan nüfusun Mecliste temsili sağlanıyor
  • Milletvekilleri kendi ilinin proje, icraat ve sorunlarına odaklanıyor.
  • Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye kavuşuyor.
Maddenin tam metni;

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin öncesi ve sonrası;