Madde 3

Madde 3

Eski sisteme nisbeten yeni sistemde meclis güçlendirildiğinden, meclisin içerisinde yüksek olan genç nüfusumuzun temsîl edilmesi göz önüne alınmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle çekirdekten devlet ve siyâset adamı yetiştirmek artık mümkündür. Ülkemizde 18-25 yaş arasında 7.5 milyon genç bulunmaktadır, bu genç nüfusun temsîliyetinin sağlanması amaçlanarak 18 ile 25 yaş arasında temsîlciler bulunması benimsenmiştir.

İşin aslı;

Eski sisteme nisbeten yeni sistemde meclis güçlendirildiğinden, meclisin içerisinde yüksek olan genç nüfusumuzun temsîl edilmesi göz önüne alınmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle çekirdekten devlet ve siyâset adamı yetiştirmek artık mümkündür. Ülkemizde 18-25 yaş arasında 7.5 milyon genç bulunmaktadır, bu genç nüfusun temsîliyetinin sağlanması amaçlanarak 18 ile 25 yaş arasında temsîlciler bulunması benimsenmiştir.

Kısa Kısa;

  • Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor.
  • Gençlerimize güveniyoruz, bu güvenimizi ifade ediyoruz.
  • "Seçme hakkın varsa, seçilme hakkın da var.” diyoruz. Temsilde adaleti sağlıyoruz.
  • Seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor.
  • Seçme ve seçilme yaşı aynı oluyor.
  • Genç nüfusu yüksek olan ülkemizde gençlerin bakış açısı siyasete daha fazla yansıyor.
  • Siyasete dinamizm geliyor, yeni nesiller çok daha erken yaşta tecrübe kazanıyor.
Maddenin tam metni;

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiğiolanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin öncesi ve sonrası;

İstanbul Milletvekili Markara Eseyan'a Sorduk