Madde 4

Madde 4

Bu maddeyle yasama ile yürütme organının süreleri ve nitelikleri düzenlenmiştir:

a- Yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın ve yeni meclisinin görev süreleri 5er yıl olarak eşitlenerek istikrar ve uyumluluk sağlanmaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı günde yapılacaktır.
b- Süresi biten milletvekîlinin yeniden seçilmebilme hakkı aynen muhafaza edilmiştir.
c- Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması hâlinde ikinci oylamaya gidilir.

İşin aslı;

Bu maddeyle yasama ile yürütme organının süreleri ve nitelikleri düzenlenmiştir:

a- Yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın ve yeni meclisinin görev süreleri 5er yıl olarak eşitlenerek istikrar ve uyumluluk sağlanmaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı günde yapılacaktır. 
b- Süresi biten milletvekîlinin yeniden seçilmebilme hakkı aynen muhafaza edilmiştir. 
c- Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması hâlinde ikinci oylamaya gidilir.

Kısa Kısa;

  • 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor.
  • Erken seçim ihtimali iyice azalıyor, uzlaşma kültürü ön plana çıkıyor.
  • Koalisyonlar, hükümet kurulamama krizleri tarih oluyor.
Maddenin tam metni;

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

Maddenin öncesi ve sonrası;